Yamaha

Marke: Yamaha

Modell: P2

Farbe: Nussbaum

Preis: 2.600,00 €